Wskazania do Hipoterapii


Dzieci

Zespoły neurologiczne

1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.

2. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.

3. Minimalne uszkodzenia mózgu.

4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.

5. Dzieci niedowidzące i niewidome.

6. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

1. Wady postawy.

2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.

3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym - odcinka szyjnego kręgosłupa z opisem).

2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.

3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.

4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Dorośli

1. Stwardnienie rozsiane.

2. Stany po udarze.

3. Stany po urazach czaszkowo - mózgowych.

4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.

5. Choroby i zaburzenia psychiczne.

6. Uzależnienia, patologie społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prowadzone przez nas formy hipoterapii to :

- terapia kontaktu z koniem (rozwija umiejętności społeczne),

- model neurofizjologicznydla osób z dysfunkcjami ruchowymi),

- psychopedagogiczna jazda konnausprawnianie intelektualne, emocjonalne, fizyczne)

   Wprowadzamy również elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na koniu Zajęcia te mają na celu  poprawienie kondycji fizycznej, doskonalenie koordynacji ruchowej oraz zapobieganie i niwelowanie wad postawy u dzieci i młodzieży. Polecamy je również dla dzieci z problemem otyłości.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego hipoterapeutę z doświadczeniem

w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hipoterapeuta  mgr Marta Woźniak tel. 601-358-110  

mail: martawoz@wp.pl

FACEBOOK  

Galeria zdjęć